Alle som har et modelljernbaneanlegg eller bygger modeller relatert til modelljernbane inviteres til å vise det for allmenheten!

Samarbeid mellom kjøpesentere og modelljernbaneklubber kan være et artig initiativ! Kjøpesentere får noe unikt å tilby sine kunder, og klubbene får vist frem noe de ellers kun viser til sine medlemmer.

Modelljernbaneforeningen i Norge tilbyr støtte for å få arrangert slike tiltak rundt om i landet. Kontakt MJF via http://www.mjf.no/om-mjf/kontakt-oss/

Se også øvrige arrangementer på

Messer og utstillinger